İnşaat Malzeme

Geriİnşaat Yüksek Mühendisi - Mehmet Salih Azaklı bilgileri

 Faydalı Bilgiler

Float Line (water) : A length of rope or heavy twine attached to a float, plastic jug or parachute to be carried by the flow in a sewer from one manhole to the next. This is called "stringing the line" and is used for pulling through winch cables, such as for bucket machine work or closed­circuit television work.
Split (const) : Break in a material, approximately parallel with the natural grain or cleavage of the material
SİMETRİ EKSENİ : Bir simetride benzeş noktaların karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulundukları doğru, bakışım ekseni.
Keson: Sualtı veya sulu zemin yapılarında temel yapmak üzere suyun dibine indirilen büyük, ahşap veya saç kasa,sandık. Bu yolla yapılan temellere keson temel yada sandık temel denir.www.insaatmalzeme.com