İnşaat Malzeme

Geri



Mine Gençata Mimarlık bilgileri

 











Faydalı Bilgiler

Grit (water) : The heavy material present in wastewater, such as sand, coffee grounds, eggshells, gravel and cinders.
Standard Solution (water) (water) : A solution in which the exact concentration of a chemical or compound is known.
HARFİYAT KLASI TESPİTİ : Şartnamelerin öngördüğü kurallar içerisinde zeminin hangi klasta (cins ve sınıfı) olduğunun belirlenmesi.
Karkas : Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad; iskelet de denir.



www.insaatmalzeme.com